Poštovani/a,
Naučni magazin "IQ" možete direktno kupiti u jednoj od knjižara navedenih na početnoj strani ove prezentacije.
Ukoliko vam je to daleko, moguće je da naručite magazin i mi ćemo Vam poslati poštom Vaš štampani primerak, u najkraćem roku.

NAPOMENA: Zbog problema sa bezbednosti DataBase servera, prijave primamo isključivo putem email-a (do rešenja problema). U Vašem dopisu treba navesti:
- Subj: Štampani primerak
- ime i prezime
- adresu stanovanja/za isporuku
- broj telefona za kontakt
- e-mail adresu za kontakt
U roku od 24 sata će Vam biti odgovoreno.


<<