Poštovani/a,
Pretplata na "IQ" mnogo olakšava pripremu i izdavanje časopisa i garantuje i Vašu i našu finansijsku sigurnost i opstanak naučnog magazina "IQ".
Pretplata je moguća za broj štampanih izdanja koliko Vi želite, ali ne više od šest (6), zbog povezanosti cene štampe sa kursom dinara prema evru.
Za svaki dodatni broj, popust iznosi 5%, što znači:
- 1 izdanje - 190 RSD
- 2 izdanja - 360,00 RSD
- 3 izdanja - 510 RSD
- 4 izdanja - 640 RSD
- 5 izdanja - 750 RSD
- 6 izdanja - 840 RSD.

NAPOMENA: Zbog problema sa bezbednosti DataBase servera, prijave za pretplatu primamo isključivo putem email-a (do rešenja problema). U Vašem dopisu treba navesti:
- Subj: Pretplata za __ štampanih izdanja
- ime i prezime
- adresu stanovanja/za isporuku
- broj telefona za kontakt
- e-mail adresu za kontakt
U roku od 24 sata će Vam biti odgovoreno i poslat predračun za uplatu sa instrukcijama u elektronskom obliku.


<<